Normatīvie akti. 2016. gads

1. Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2016. gada 14. janvārī.

2. Informācija par esošajām brīvajām telpām. 2016. gada janvāris

3. Amatpersonu darba alga par 2016. gada janvāra mēnesi.

4. Informācija par esošajām brīvajām telpām. 2016. gada marts.
5. Amatpersonu darba alga par 2016. gada februāra mēnesi.

6. Informācija par esošajām brīvajām telpām. 2016. gada aprīlis.

7. Informācija par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2016. gada 28. aprīlī.

8. Bilance uz 31.03.2016.

9. Amatpersonu darba alga par 2016. gada marta mēnesi.

10. Paziņojums par SIA "Labiekārtošana-D" ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 31.05.2016.

11. Informācija par esošajām brīvajām telpām. 2016. gada jūnijs. 

12. Amatpersonu darba alga par 2016. gada maija mēnesi.

13. Informācija par esošajām brīvajām telpām. 2016. gada jūlijs.

14. Amatpersonu darba alga par 2016. gada jūnija mēnesi.

15. Bilance uz 30.06.2016.

16. Stapperiodu vadības ziņojums par 2016. gada sešiem mēnešiem

17. Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 11.08.2016.

18. Informācija par esošajām brīvajām telpām. 2016. gada augusts.

19. Amatpersonu darba alga par 2016. gada jūlija mēnesi.

20. Informācija par esošajām brīvajām telpām. 2016. gada septembris.

21. Amatpersonu darba alga par 2016. gada augusta mēnesi.

22. Informācija par esošajām brīvajām telpām. 2016. gada oktobris.

23. Amatpersonu darba alga par 2016. gada septembra mēnesi.

24. Bilance uz 30.09.2016

25. Informācija par esošajām brīvajām telpām. 2016. gada novembris.

26. Amatpersonu darba alga par 2016. gada oktobra mēnesi.

27. Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 15.12.2016.

28. Informācija par esošajām brīvajām telpām. 2016. gada decembrī.

29. Amatpersonu darba alga par 2016. gada novembra mēnesi.

30. Amatpersonu darba alga par 2016. gada decembra mēnesi.

31. 2016. gada pārskats.