Aktuālie akti

1. Organizatoriskā struktūra.

2. Informācija par īpašuma struktūru.

3. Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts.

4. Atalgojuma politikas principi.

5. Pretkorupcijas pasākumu plāns.

6. Statūti.

7. Paziņojums par SIA "Labiekārtošana-D" ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu.

8. Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, eiro).

8.1. Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem.

9. Paziņojums par SIA "Labiekārtošana-D" ārkārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu.

10. Paziņojums par vadības atbildību

11. Vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2020.gadam.

12. Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2017.gada 09.janvārī.

13. Informācija par esošajām brīvajām telpām. 2017.gada janvāris.

14. Informācija par esošajām brīvajām telpām. 2017.gada februāris.

15. Amatpersonu darba alga par 2017.gada janvāra mēnesi.

16. Informācija par esošajām brīvajām telpām. 2017.gada marts.

17. Amatpersonu darba alga par 2017.gada februāra mēnesi.

18. Bilance uz 31.03.2017.

19. Informācija par esošajām brīvajām telpām. 2017.gada aprīlis.

20. Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 20.04.2017.

21. Amatpersonu darba alga par 2017. gada marta mēnesi.

22. Noteikto vispārējo stratēģisko mērķu sasniegšana 2014.-2016. gadā.

23. Informācija par esošajām brīvajām telpām. 2017.gada maijs.

24. Amatpersonu darba alga par 2017.gada aprīļa mēnesi.

25. Pakalpojumu cenrādis

26. Informācija par esošajām brīvajām telpām. 2017.gada jūnijs.

27. Amatpersonu darba alga par 2017.gada maija mēnesi.

28. Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 19.06.2017.

29. Informācija par esošajām brīvajām telpām. 2017.gada jūlijs.

30. Amatpersonu darba alga par 2017.gada jūnija mēnesi.

31. Bilance uz 30.06.2017.

32. Stapperiodu vadības ziņojums par 2017. gada sešiem mēnešiem.

33. Informācija par 2016.gadā veiktām iemaksām valsts un pašvaldības budžetos.

34. Paziņojums par SIA "Labiekārtošana-D" ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu.

35. Informācija par esošajām brīvajām telpām. 2017.gada augusts.

36. Paziņojums par SIA "Labiekārtošana-D" ārkārtas dalībnieku sapulces pārcelšanu.

37. Amatpersonu darba alga par 2017.gada jūlija mēnesi.

38. Informācija par esošajām brīvajām telpām. 2017.gada septembris.

39. Amatpersonu darba alga par 2017.gada augusta mēnesi.

40. Informācija par esošajām brīvajām telpām. 2017.gada oktobris.

41. Amatpersonu darba alga par 2017. gada septembra mēnesi.